Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 2.11.2019

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hadice-prumyslove.cz

Provozovatel internetového obchodu:

Hadice RONDO s.r.o.
Žirovnická 3133/6
Praha 10
106 00
IČ: 09839933
DIČ: CZ09839933

tel: +420 736 439 436

e-mail: info@hadice-prumyslove.cz

Bankovní spojení :

Platby v korunách: 2201938117/2010 Fio banka

Platby v eurech: 2901938126/2010 Fio banka

- Objednávky vytvořené na CZ stránkách směřující na Slovensko se budou řídit dle platného ceníku - www.priemyselne-hadice.sk rovněž i cen přepravy na SK.

- Při výběru nevhodného způsobu dopravy (váhy zboží), váhu upravíme dle aktuálního ceníku dopravy. Tedy pokud produkty objednávky váží 3 kg a vybraná váha produktů v objednávce je 0,5 kg, váhu upravíme na "Toptrans do 5 kg" (tím se i navýší cena přepravného dle aktuálního ceníku přepravného). Veškeré váhy jsou napsány u detailu produktu za metr běžný nebo kus. Na automatickém sčítání váhy pracujeme.

- Nákupem hadice se klient seznámil s istrukcí, které slouží k správnému používání hadic ZDE.

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.prumyslove-hadice.cz) provozovatel Hadice RONDO s.r.o., Žirovnická 3133/6, Praha 10, 106 00, IČ: 09839933, DIČ: CZ09839933 (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jakož i předpisy souvisejícími. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími

 

Vymezení pojmů:

Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele 

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.


Uzavření kupní smlouvy:

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávky provedené internetovým nákupním systémem musejí být ze strany kupujícího potvrzeny. Potvrzením se rozumí kliknutí na tzv. potvrzovací odkaz v závěru objednávkového procesu. Kupující tímto potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas. 

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchoduwww.hadice-prumyslove.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Úvodní ustanovení k výrobkům

Produkty na prodej jsou produkty, které je možno si koupit. Ale jakožto výhradní zastoupení pro český trh máme možnost prokonzultovat výrobu hadic přímo podle Vašich zadání. Tyto objednávky řešíme osobní schůzkou nebo telefonicky. 1 metr hadice se rozumí 1 metr roztažené hadice při určité teplotě, tudíž si vyhrazujeme 10% benevolenci při měření délky. Hadice se podle Vašich požadavků uřežou na délku přímo pro Vás dle objednávky. Tudíž jde o zboží upravené dle přání zákazníka. DN či průměr se počítá vnitřní průměr hadice.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu nemusí odpovídat prodávanému zboží. Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy.

Při používání a instalaci hadice je třeba dodržovat instrukce, které Vám zasíláme společně s fakturou nebo je naleznete na našich internetových stránkách.

Ceny a platnost nabídky

Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou pro spotřebitele konečné, tj. je včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, vyjma nákladů na doručení zboží. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Konečná cena je vždy uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná e-shopem v době provedení objednávky. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.

Při objednávce s dodací adresou na Slovensko z českého eshopu www.hadice-prumyslove.cz máme právo použít ceník produktu z www.priemyselne-hadice.sk rovně i cen přepravy na SK.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tento problém vznikl.

Objednávka.

Objednat zboží je možné následujícími způsoby

1. Internetovým nákupním systémem 24h/7 na adrese www.hadice-prumyslove.cz - zboží vložíte do košíku a poté vyplníte potřebné údaje k odeslání objednávky;

2. Telefonicky - zavoláním na zákaznickou linku tel. Číslo +420 736 439 436, provoz zákaznické linky od pondělí do neděle 24 hodin denně.

Vyřízení objednávky

Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vystavení prodejních dokladů) a její předání k přepravě (zvoleného přepravce) či na místo pro osobní odběr. Tím také přechází odpovědnost za škodu na kupujícího. Vyřízení probíhá okamžitě po přijetí objednávky, obvykle v den objednání, maximální doba na vyřízení objednávky je stanovena na 5 pracovních dnů od podání objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k vyřízení objednávky. V případě, že by uvedený termín nebylo možno dostát, neprodleně po zjištění této skutečnosti zákazníka telefonicky či emailem informujeme a dohodneme následující postup včetně nového termínu dodání zboží.

O každém vyřízení objednávky a jejím předání k přepravě jste informováni emailem, telefonicky nebo SMS, kde se dozvíte, kdy můžete objednávku očekávat.

UPOZORNĚNÍ:

1. položky označené dostupnost - Na externím skladě znamená skladem u dodavatele. Veškeré zboží se snažíme doručit v řádném termínu do 5 pracovních dnů. V případě, že zboží neblo doručeno v avizovaném termínu a nedostali jste žádnou informaci ohledně spoždění  dodání, co nejdříve nás porsím kontaktujte.

2. hadice dodáváme v baleních po určitých délkách dle produktu (například 20m). V případě, že zákazník objedná pouze část z balení (například 8m), znamená to, že je produkt upravován na přání spotřebitele, tudíž se na něj nevztahuje možnost odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Toto platí i u produktů, u kterých nemáme specifikované délky v jednom balení, protože tyto produkty jsou dělány na vždy na přání zákazníka - například kovové hadice.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu buďto osobně – tj. při osobním převzetí v místě provozovny či pomocí přepravní společnosti.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Doručení pomocí přepravní společnosti

Důležité upozornění - hadice jsou z logistických důvodu převážně baleny pouze folií. Při převzetí zboží prosím pečlivě zkontrolujte zbozí, zda není požkozené. V případě poškození zboží přepravní služnou zboží nepřebírejte. Převzetím zboží stvrzujete, že je v pořádku, tedy odpadá možnost reklamace u přepravní společnosti !!

- Zboží zasíláme přepravou společnosti TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČ: 28202376, se sídlem Praha 10 - Michle, U plynárny 1290/99, PSČ 10136. Vzhledem k tomu, že ne všechny produkty všech průměrů jsou vyrobeny, musíte počítat s dopravou cca do 4-5 pracovních dnů. Samozřejmě se budeme snažit zboží dodat co nejrychleji je to možné. Za přepravu účtujeme částku, která se odvíjí podle množství a váhy zásilky. V případě velkého množství hadic či jiných produktů od nás zakoupených Vás budeme o způsobu přepravy kontaktovat.

- Při výběru nevhodného způsobu dopravy (váhy zboží), váhu upravíme dle aktuálního ceníku dopravy. Tedy pokud produkty objednávky váží 3 kg a vybraná váha produktů v objednávce je 0,5 kg, váhu upravíme na "Toptrans do 5 kg" (tím se i navýší cena přepravného dle aktuálního ceníku přepravného). Veškeré váhy jsou napsány u detailu produktu za metr běžný nebo kus. Na automatickém sčítání váhy pracujeme. 

Ceny přepravného společnosti Toptrans pro ČR:

Do 5 kg: 199 kč bez DPH

Do 15 kg: 320 kč bez DPH

Do 30 kg: 510 kč bez DPH

Ceny přepravného společnosti Toptrans pro SK:

Do 5 kg: 10,5 € bez DPH

Do 15 kg: 16,5 € bez DPH

Do 30 kg: 25 € bez DPH

Za přepravu ručí přepravce tedy Toptrans nebo při volbě dopravy osobně - Tomáš Harašin

Zboží lze zaslat na dobírku a to s příplatkem 25kč

Platební podmínky

- Platba hotově (při osobním převzetí zboží)

- Platba dobírkou (poplatek 25 kč bez DPH)

- Platba bankovním převodem (7 denní splatnost). Při neobdržení faktury se zbožím nás neprodleně kontaktujte, fakturu Vám zašleme emailem. Pokuta za neuhrazení faktury v řádném termínu odpovídá 0,5% výsledné částky, denně po splatnosti faktury 

Zrušení objednávky

Storno objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem. Ze strany nakupujícího lze objednávku stornovat do doby vyřízení. Poštovné není součástí kupní ceny a je účtováno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží k dopravě). V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, odpovídající prokazatelným nákladům za poštovné. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce v zákonné 14denní lhůtě (viz níže). Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku či její část v případě, kdy zboží bylo již v době podání objednávky vyprodáno a dodavatel již není schopen zboží zajistit. O stornu objednávky ze strany prodejce jste informováni bezodkladně emailem či telefonicky.

Náklady na komunikační prostředky

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Záruka vrácení peněz – právo na odstoupení od smlouvy

UPOZORNĚNÍ:  hadice dodáváme v baleních po určitých délkách dle produktu (například 20m). V případě, že zákazník objedná pouze část z balení (například 8m), znamená to, že je produkt upravován na přání spotřebitele, tudíž se na něj nevztahuje možnost odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Toto platí i u produktů, u kterých nemáme specifikované délky v jednom balení, protože tyto produkty jsou dělány na vždy na přání zákazníka - například kovové hadice.

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetovým nákupním systémem 24h/7 na adrese www.hadice-prumyslove.cz, má spotřebitel právo dle § 1829 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě by mělo být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Při odstoupení od smlouvy hradí náklady na přepravu zboží zpět prodejci kupující. Zboží doporučujeme doručit kompletní, pokud je to možné, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem (jeho kopií) prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené, nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě odstoupení od smlouvy jsou kupujícímu zaslány peníze zpět tak, aby je obdržel nejpozději do 14 dnů od momentu odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

V případě, že budete požadovat výměnu, odstoupení od smlouvy nebo reklamaci zboží, nás prosím kontaktujte na tel: +420 736 439 436, nebo na email: info@hadice-prumyslove.cz a my Vám poskytneme náležité informace, jak tuto operaci provést.

 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zbožíž u fyzických osob nepodnikajících a u podnikatelů (nakup s IČ) jeden rok podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 nebo 12 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na webových stránkách, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

bezplatné odstranění vady opravou;

přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, který je uveden v odkazu na návody u daného produktu nebo ZDE.

Vyřízení reklamace

Reklamační protokol - stáhnout zde

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Reklamované zmoží kupující zašle na adresu případně osobně doručí (je potřeba domluvit si konkrétní termín): Hadice RONDO s.r.o., Pramenní 7, Odry 74235

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. V případě neoprávněné reklamace, je-li kupujícím spotřebitel, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (prodávajícímu tento nárok vzniká pouze v případě, pokud by se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

V případě, kdy je reklamace uznaná, náklady za přepravu jsou po straně prodávajícího. V případě neuznané reklamace jsou náklady spojené s přepravou po straně kupujícího (jestliže prodávající zajišťuje stažení reklamovaného zboží od kupoujícího a po posouzení reklamace zasílá zpět prodávajícímu, má nárok na plnění 2 přeprav).   

Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Veškeré záznamy o kupujícím mohou být, v případě žádosti kupujícího, kdykoliv z databáze odstraněny. V případě žádosti zákazníka zaslané na email:hadiceprumyslove@gmail.com budou veškeré osobní údaje okamžitě trvale odstraněny z databáze internetového obchodu.

 

Odpovědnost

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Bezvýhradně jsou však garantovány údaje - název zboží a jeho objem, tedy objednávané zboží je nezpochybnitelné. Prodávající nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

 

Řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

 

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi provozovatelem a nakupujícími, nakupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 20. 9. 2014 do nahrazení novou verzí, případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.hadice-prumyslove.cz.

Kodex ochrany osobních údajů

společnosti

Hadice RONDO s.r.o., Národních Hrdinů 55, Praha 9, 19012, IČ: 09839933, DIČ: CZ09839933 („společnost“)

 

na základě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Nařízení”) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvilosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a s příslušnými zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů.

1 Termíny

 

Nakládání s osobními údaji(zpracování)

je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.;

 

Osobní údaje(údaje)

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.;

 

Profilování

jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.;

 

Správce údajů(společnost)

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.;

 

Subjekt údajů(zákazník)

je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.;    

 

Zpracovatel údajů

je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).;

 

2          Předmět

 

Společnost za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji přijímá tento kodex a zavazuje se jej prosazovat v rámci fungování e-shopuwww.hadice-prumyslove.cz(dále jen „e-shop”), ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Tento kodex upravuje a stanovuje práva a povinnosti společnosti jako celku při nakládání s osobními údaji, které jsou předmětem ochrany osobních údajů, při jejich nakládání prostřednictvím e-shopu, při jejich předávání / poskytnutí jiným subjektům apod. v souladu s relevantními právními předpisy.

 

3       Platnost a rozsah

1. Tento Kodex se vztahuje na nakládání s veškerými osobními údaji fyzických osob, zejména pak s údaji zákazníků, třetích stran, smluvních stran či obchodních partnerů.

 

2. Základní východiska:

a)    Níže uvedené principy mají za cíl zajistit vysoký stupeň ochrany údajů, a to jednotně pro celou společnost. Nenahrazují však požadované – a případně zákonné – podmínky, které musí být za účelem řádného nakládání s osobními údaji splněny. Tímto Kodexem nejsou dotčeny žádné povinnosti ani předpisy pro zpracování a použití osobních údajů vztahující se na společnost, jež jdou nad rámec níže uvedených principů či obsahují další omezení zpracování a použití osobních údajů.

b)    Shromážděné údaje musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to i v případě jejich předávání do zahraničí.

c)    Shromažďování osobních údajů a jejich předávání orgánům veřejné správy bude vždy prováděno – s výjimkou běžného smluvního vztahu se zákazníkem – v souladu se závaznými právními předpisy.

d)    Tento Kodex se řídí právem České republiky.

 

4       Principy ochrany osobních údajů

      i.        Zákonnost a transparentnost zpracování údajů

 

Informační povinnost

1. Subjektům údajů musí být umožněn snadný přístup k informacím týkajícím se náležitého nakládání s jejich osobními údaji, např. ze strany společnosti prostřednictvím publikace ochrany soukromí a osobních údajů a tohoto Kodexu.

Obsah a forma informací

1. Subjektům údajů musí být adekvátním způsobem poskytnuty následující informace:

a) informace o identitě správce (správců) údajů a kontakt na něj (ně);

b) informace o zamýšleném rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a případně použití osobních údajů; tyto informace by měly zahrnovat bližší určení toho, jaké údaje se zaznamenávají, příp. zpracovávají/používají, proč, za jakým účelem a na jakou dobu;

c) informace o příjemci, rozsahu a účelu (účelech) předání v případě, že jsou osobní údaje předávány třetím stranám;

d) informace o způsobu zpracování, příp. použití údajů, zejména pak tehdy, mají-li být zpracovány či použity v zahraničí;

e) informace o zákonných právech subjektů údajů.

 

2. Bez ohledu na zvolené médium by měly být tyto informace subjektům údajů poskytnuty v jasné a snadno srozumitelné formě.

Dostupnost informací

1. Výše uvedené informace musí být subjektům údajů poskytnuty před započetím shromažďování nebo zpracování a následně při každém dalším vyžádání.

Souhlas

1. Není-li shromáždění, zpracování či použití údajů nutné pro účely zahájení či plnění smluvního vztahu či neexistuje-li k tomu žádné jiné oprávnění ze zákona, je nutné získat souhlas subjektu údajů, a to nejpozději při zahájení shromažďování, zpracování či používání údajů.

2. Kromě výše uvedených informačních povinností je třeba dodržovat následující požadavky na souhlas subjektů údajů:

Souhlas a jeho forma

a. Musí jít o souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný tak, aby bylo subjektu údajů zejména zřejmé, v jakém rozsahu souhlas poskytuje a jaké jsou důsledky jeho neposkytnutí. Znění prohlášení o souhlasu musí být dostatečně přesné a musí subjekt údajů informovat o jeho právu vzít tento souhlas kdykoli zpět.

b. Souhlas musí být získán v podobě adekvátní okolnostem (obvykle v podobě písemné či elektronické). Ve výjimečných případech může jít o souhlas ústní, pokud je dostatečně doloženo jeho poskytnutí a okolnosti, z nichž vyplývá, že ústní souhlas je postačující.

 

    ii.        Použití pro konkrétní účel

 

 1. Osobní údaje nesmí být použity za jiným účelem než za účelem, k němuž byly původně poskytnuty.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem:
 • poskytnutí nabízených služeb,
 • vyúčtování služeb,
 • organizování služeb,
 • vedení evidence o hospodaření společnosti,
 • marketingové účely a nabídka služeb

 

 1. Pokud jsou od konkrétního subjektu údajů získávány osobní údaje pro různé účely, tak mohou být tyto osobní údaje používány jen pro stanovené účely a musí být vedeny odděleně.

Zákaz podmíněného souhlasu

1. Použití služeb či získání produktů, popř. služeb nesmí být podmíněno souhlasem subjektů údajů s použitím jejich údajů pro jiné účely, než je zahájení či plnění smluvního vztahu. To platí pouze tehdy, nemohou-li – či nemohou-li z rozumného hlediska – subjekty údajů využívat srovnatelné služby či srovnatelné produkty.

   iii.        Přesnost a minimalizace údajů

 

Přesnost – integrita a důvěrnost údajů

 

1. Osobní údaje musí být vždy správné a v potřebných případech musejí být průběžně aktualizovány (přesnost údajů).

2. Nepřesné údaje musí být opraveny, a pokud to není možné, tak vymazány.

3.  S ohledem na účel (účely), za nímž jsou údaje shromažďovány, zpracovávány či využívány, by měla být přijata náležitá opatření, aby bylo zajištěno vymazání či případně oprava jakýchkoli nesprávných či neúplných informací.

Minimalizace - přiměřenost, zpracování údajů pouze v nutných případech, anonymizace a využití pseudonymů

1. Osobní údaje musí být s ohledem na jejich použití pro konkrétní účel přiměřené, relevantní a musí mít odpovídající rozsah (přiměřenost). V rámci konkrétního využití smí být údaje zpracovávány pouze tehdy, je-li to nutné (zpracování údajů pouze v nutných případech).

2. V případech, kdy je to možné a ekonomické, je třeba aplikovat procesy pro vymazání identifikačních znaků subjektů údajů (anonymizace) či jejich nahrazení jinými charakteristikami (využití pseudonymů). Při anonymizaci a využití pseudonymů je třeba postupovat tak, aby nebylo možné zjistit původní identitu subjektů údajů anebo aby to bylo možné pouze při vynaložení neúměrně velkého úsilí.

Profilace, statistické analýzy

1. Na základě příslušných nejmodernějších koncepcí či technologií je třeba aplikovat organizační a technická opatření s cílem zamezit zjištění profilů (např. profily pohybu, uživatelské profily, profily spotřeby). Výjimku tvoří případy, kdy to výslovně dovolují právní předpisy či kdy k tomu subjekt údajů poskytl předchozí souhlas.

2. Tento požadavek se nevztahuje na čistě statistické analýzy či studie na základě anonymizovaných údajů či údajů s využitím pseudonymů.

Archivace údajů

1. Při vytváření pravidel pro archivaci údajů je třeba zohlednit principy zpracování údajů, zejména pak princip přiměřenosti a princip zpracování údajů pouze v nutných případech. Osobní údaje nelze archivovat bez výslovného souhlasu subjektu údajů, s výjimkou případů, kdy je to nutné z provozních důvodů či je to požadováno zákonem.

   iv.        Omezení dalšího předávání

 

Předávání údajů třetím stranám

1. Předávání osobních údajů třetím stranám je možné pouze na právním základě, například v případech, kdy je to nutné pro splnění smluvního požadavku vůči subjektu údajů či kdy k tomu subjekt údajů poskytl svůj souhlas.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, kdy existují národní omezení – zejména z důvodů bezpečnosti státu, národní obrany, veřejného pořádku či prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů – požadující předávání osobních údajů pro tyto účely.

Odpovědnost

1. Při předávání údajů třetím stranám, které nepatří mezi orgány veřejné správy, je společnost, resp. její pověřený zaměstnanec/správce údajů, povinna zajistit zpracování či využívání údajů v souladu se zákonem. Stejně tak je před předáním údajů potřeba s příjemcem projednat a odsouhlasit příslušná opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti údajů. V případě, kdy jsou uzavírány smlouvy se subjekty v zemích bez adekvátní úrovně ochrany údajů, je nutné zajistit dostatečné záruky s ohledem na ochranu práva na soukromí jednotlivce a výkon práv s tím spojených.

2. V souladu se všeobecně akceptovanými standardy je třeba přijmout příslušná technická a organizační opatření pro zajištění integrity a bezpečnosti údajů během jejich předávání třetí straně.

Zpracování údajů subdodavateli (zpracovateli)

1. Společnost spolupracuje s externími subdodavateli při plnění konkrétně specifikovaných činností, zejména se jedná o dodavatele zajištující služby: cloudu, služby v oblasti IT a další. Tyto externí společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji dle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

2. Společnos

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení