Tabulka chemické odolnosti

Hadice ATH INTERNATIONAL

Hadice ATH INTERNATIONAL

Následující údaje jsou výsledkem výzkumu při teplotě okolo 20°C při styku s reakčními činidly.
Důležité upozornění : údaje jsou pouze orientační, pokud jde o konkrétní látky při vysokých koncentracích a při konkrétních teplotách, je dobré nás kontaktovat a my Vám informace doplníme.
Dále je důležité v jakých prostředích hadice budou pracovat. Venku/ uvnitř, statický/dynamický provoz atd.

Vysvětlivky:

+ Odolný, malé změny nebo žádné, jen malý vliv na mechanické vlastnosti materiálu

* Částečně odolný, časem se zhoršují mechanické vlastnosti materiálu, ve většině případu lze použít na krátké časové období

- Není odolný, po krátkém časovém období je materiál oslaben (významný pokles mechanických vlastností a hmotnostních změn). Nedoporučuje se použít v těchto podmínkách

 

  PVC PUR  San-top  Silicon  PTFE  Nitryl  Chloropren  CSM Hypa  Polyethylen
Acetát aldechid - - + * +   * * *
Acetát celulózy + + + + +       +
Aceton - - + + + - * * +
Acetonitril   -     +        
Acetylén + +     + +      
Akrylát   -     +        
Alkoholický nápoj +       +        
Allylalkohol *       +        
Allylchlorid   -     +        
Amoniak (vodní roztok) + - + + + * * * +
Amyl-acetát - -     +        
Amylchlorid * - * * +   - - -
Anhydrid kyseliny chromové + -     +        
Anhydrid kyseliny dusičné * -     +        
Anilin - - + * + - - * *
Benzen - * - - + - - - -
Benzín + + - - + *   -  
Benzylalkohol + * * + + - * * *
Benzylchlorid -   - * + - - - *
Bifenylether   *     + -      
Borax + + + + + + + + +
Bromičnan draselný +   + + + +   + +
Bromová pára * - * - +   - - -
Butadien +   * - + * * * *
Butylacetát - - * * + - - * -
Butylalkohol + * + * + * + + +
Čpavková voda (30%) + -     +        
Chlorbenzen - - - - - - - - *
Chlorbromethan   -     +        
Chlorethanol     * - +   - * *
Chlorid amonný (chlorid amonný) +   + + + + + * +
Chlorid fosforečný   -     + -      
Chlorid hlinitý (hliník) +   + * + + + + +
Chlorid hořečnatý + * + + + + + + +
Chlorid měďnatý + + + + + + + + +
Chlorid rtuťnatý +   + + +   + + +
Chlorid sodný + * + + + + + + +
Chlorid uhličitý * - - - + - - - -
Chlorid vápenatý (roztok) + * + + + + + + +
Chlorid zinečnatý +   + + + + + + +
Chlorid železnatý + +              
Chloristan draselný +   + * + -      
Chlormethylacetát + -     +        
Chlornan draselný + * + + +   * * *
Chlornan sodný + - - * +   + + +
Chlornan vápenatý + * + * + - + + +
Chloroform (trichlormethan) - - - - +   - - -
Chloroten (trichlorethan) * -     +        
Chlórová voda +   * * + - - * +
Cyklohexan + * - - + + - - *
Cyklohexanol - - * * + + * + +
Cyklohexanon - - * - + - - - *
Decalin +   - * +   - - *
Dehet +   - * + - * - +
Dextrin + +     +        
Diaminoethylen * -     +        
Dibutylether * -     + *      
Dibutylftalát -       + -      
Dibutylsebakát - -     +        
Dichlorbenzen - - * - +   - - *
Dichlorethylen - - * - +   - - -
Dichroman draselný + * + * + * + + +
Diesel +   * * +   - * +
Diethylamin   - + * +   * * -
Diethylether - + * - + - * - -
Diethylformamid - -     +        
Diethylketon   *     +        
Diisobutylketon -       +        
Dimethyl ftalát -   * * + - - -  
Dimethylamin * - + * +   - - *
Dimethylether + + +   + - * - *
Dioktylftalát -       +        
Dioxan - - * * + - - - +
Dipropylenglykol - - + * +   + + +
Dusičnan amonný (ks hnojiv) + + + * + + + +  
Dusičnan draselný +   + + + + + + +
Dusičnan rtuťnatý +   + + +       +
Dusičnan stříbrný + + + + + * + + +
Dusík +   +   + + - * +
Dusitan sodný + + + * +   + + +
Dýmavá kyselina dusičná - - - - + - - - -
Dýmavá kyselina sírová * - + - + - - - -
Ethanol + + + * + * + + +
Ethylacetát - - + * +   - - *
Ethylenchlorid - - * - + - - * -
Ethylenglykol *   + + + + + + +
Ethylenoxid (20 ° C) - - + - + - - - *
Ethylether - + * - + - * - -
Ethylfenylalkohol * *     +        
Fenol * * * * + - * * -
Fluorid (suchý) *       - -      
Fluorid amonný +   +   + +   + +
Fluorid hlinitý +   + * + + + + +
Fluorid měďnatý +   + * +     + +
Formaldehyd + * + * +   * * +
Formamid + *     + -      
Fosforečnan amonný (ks hnojiv) +   + + + + + + +
Fosforečnan sodný + + + - + + * * +
Fosforový +       +        
Fosgen (kapalný) -       +        
Freon 11 +       + +      
Freon 113 +       +        
Freon 12 +       + +      
Freon 22 +       +        
Furfurylalkohol - -     +        
Glukóza + + + + + + + + +
Glycerol + * + + + + + + +
Heptan + + - - +   * * *
Hexafluoraceton         +        
Hexan + + - - + + + + *
Hexanol + - * * +   + * +
Hydrogensíran sodný +   + + + + + + +
Hydrogensiřičitan sodný +       +        
Hydrogensiřičitan vápenatý + *     + *      
Hydrogenuhličitan sodný + * + + +   + + +
Hydroxid amonný   - + + + * * * +
Hydroxid draselný + - + - + * + + +
Hydroxid hlinitý + +     +        
Hydroxid hořečnatý   + + + + + + + +
Hydroxid sodný + * +   + * - - -
Hydroxid vápenatý + * + * + + * * +
Isopropylacetát * - +   + -      
Isopropylalkohol + * + + + * * + +
Izobutylacetát *       +        
Izobutylalkohol + * * + + * + + +
Jawelle Water + - + * +   * * *
Jód (mokrý) + -     +        
Jód (suchý) -       +        
Jodoform         +        
Kafr - -     +        
Kapalný brom - - * - +   - - -
Kapalný butan + + * * +   + + +
Kapalný chlor - -   - +        
Královská voda - - * * + + * * *
Kresotin *       +        
Křemičitan sodný + * + + + + + + +
Kyanid draselný + * + + + + + + +
Kyanid sodný   - + + + + + + +
Kyselina arsenová *   + + + - + + +
Kyselina benzoová + - + - + + - - +
Kyselina boritá (boritá) + + + + + + - + +
Kyselina bromovodíková + - + * +   + + +
Kyselina chloristá +   + - +   + + +
Kyselina chloroctová + - * * +   + + +
Kyselina chlorovodíková (10%) + - + - + - + + +
Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná) + - + * + - * + +
Kyselina chlorsulfonová * - * - +   - - -
Kyselina chromová (50%) + - * - + - - * -
Kyselina citronová + + + * +   + * *
Kyselina dichloroctová * -     +        
Kyselina dusičná (koncentrovaná) - - - - + - - - -
Kyselina fluorovodíková (řed.) + - + * +   + + +
Kyselina fosforečná +   + - + * * * +
Kyselina ftalová         +        
Kyselina glykolová +       +        
Kyselina jodovodíková         +        
Kyselina křemičitá +   + + +   + + +
Kyselina kyanová +       +        
Kyselina maleinová +   +   + + - - +
Kyselina máslová *   + * +   - * -
Kyselina methylsulfurová +       +        
Kyselina mléčná (koncentrovaná) *       +        
Kyselina mravenčí * -     + -      
Kyselina octová (100%) * - + * + - - * -
Kyselina olejová + + * - + - - - *
Kyselina palmitová + - + * + + * * +
Kyselina pikrová *   + * + * * * +
Kyselina propionová + - + - +   - - +
Kyselina sírová (10%) + - + * + - + + +
Kyselina sírová (60%) + - + - + - + + +
Kyselina sírová (99%) +   + - + - - - *
Kyselina stearová + - + + +   + * +
Kyselina šťavelová +   + * +   * * +
Kyselina taninová + *     +        
Kyselina trichloroctová     * - +   - - +
Kyselina uhličitá + +     + *      
Kyselina vinná + +     + +      
Kysličník siřičitý + - + * + - * * *
Kyslík + + + + +   + + +
Lanolin * + * * +   * * +
Laurylalkohol         +        
Máslo +   * + +   + + +
Mastné kyseliny (nad 6 ° C) + + * * +   * * *
Mentol     * - +       +
Metan + * * - + + * * +
Methoxybutanol         +        
Methylacetát - - + - + - * - *
Methylamin *   + - + - + + +
Methylbromid -   * - + - - - *
Methylchlorid - - * - + - - - *
Methyldichloracetát + -     +        
Methylenchlorid - -     + -      
Methylethylketon - -     +        
Methylglykol +       +        
Methylisobutylketon - -     +        
Minerální olej) + + * * + + - * +
Mléko +   + + + + + + +
Moč +   + + +   * + +
Močovina + *     + +      
Mokrý plynný chlór + - * - +   - * -
Morfium *       +        
Naftalen * *     + -      
Nasycená bromová voda * - * - + - - * -
Nitrobenzen - - + - + - - - *
Nitroglycerin *   - - +     + +
Nitromethan -       + -      
Nitrotoluen -       +        
Normální benzín + + - - + *   -  
Ocet + - + - + * + + +
Octan amonný +   + * +     + +
Octan draselný + - + - +   * - +
Octan olovnatý + + + + + * + + +
Octan sodný *   + - + * * * +
Oktan + + - - +   - - +
Oktylkrezol         +        
Olej + + - * + + * * *
Olej (levandule) + +   - +   * *  
Olej (rostlinný) / tuky + + * * + + + + +
Olej (silikon) +   + * + + * + +
Olej (terpentýn) + *     + *      
Olej (transformátor) +   - - + + * - *
Olej (vazelína) +       +        
Ovocné džusy +   + + + + + + +
Oxid siřičitý *   + * + - - * +
Ozón   + + + +   * + +
Palivo (používané v domácnosti) + +     +        
Perchlethylen - -     +        
Permeát draselný (10%) +   + + +   + + +
Peroxid sodný     + * +   * * +
Peroxid vodíku (30%) +       +        
Persíran draselný + + + - + -   + +
Pivo + + + + + + + + +
Pramenitá voda) + + + + +   + + +
Propan (kapalný) + + + - +   + * +
Propyl-acetát * - + - +   - - *
Propylalkohol * * + + + + * * +
Propylenglykol +   + + + + * + +
Pyridin - - * - + - - * +
Resorcinol + +     +        
Ricinový olej + + * + + + + + *
Ricinový olej) + + * + + + + + *
Ropa + + - * + * * * *
Ropný ether + +     + *      
Rtuť + + + + + + + + +
Síra +   * + +   + + -
Síran amonný (hnojivo) + + + + + + + + +
Síran draselný + + + + + + + + +
Síran hlinito-draselný +   + + +   + + +
Sirouhlík *   * - + - - - -
Sirovodík + - + * + - * * +
Siřičitan sodný +       +        
Skvělý benzín - + - - + *   -  
Smějící se plyn (oxid dusnatý) + + + + +   + + +
Styren   - -   + -      
Suchý plynný chlór * - * - +   - * -
Sulfid amonný +       + +      
Sulfid sodný + * + + + + + + +
Sulfurylchlorid         +        
Tetrabromethan -       +        
Tetrahydrofuran -   * * + - - - *
Tetrahydronaftalen -   - * +   - - *
Thiofen -       +        
Thionylchlorid -       +       -
Toluen - - - - + - - - -
Tributyl / triethylfosfát -   + - + - - - +
Trichlorethylen -   * - + - - - -
Trichlorfenol / trichlorben -       +        
Tritylamin * -     +        
Tuk (rostlinný olej) + +     + +      
Uhličitan amonný + - + * +   + + +
Uhličitan draselný + * + + + + + + +
Uhličitan sodný + - + + + + + + +
Uhličitan vápenatý (křída) + + + + +   + + +
Víno +   + + + + * + +
Vinylacetát + - + - +   - + +
Vinylchlorid     * - +   - - -
Voda (moře) + * + + + + + + +
Voda nasycená dvěma uhlí +   + + +   + + +
Vodík +   + - + + + + +
Xylen - - - - + - - - *
Zemní plyn + + * - + + - - *
Živice + + * * +   - * +
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení